15 กุมภาพันธ์ 2562 เมืองช้างพบแหล่ง“น้ำซับแห่งใหม่”ไหลตลอดทั้งปี

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_321618/

ที่หมู่บ้านทับทิมสยาม 04 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เกิดปรากฏการณ์มหัศจรรย์ของน้ำซับที่น้ำผุดจากใต้ดินไหลออกมาจากซอกชั้นโขดหินบนเขาพนมดงรัก หลังจากที่ชาวบ้านได้พากันร่วมแรงร่วมใจกันนำท่อพีวิซีขึ้นไปต่อเพื่อน้ำจากแหล่งต้นน้ำที่เขาพนมดงรักเป็นระยะทางกว่า 10 กม.มาใช้ในหมู่บ้านเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา โดยแหล่งน้ำผุดจากใต้ดิน “น้ำซับแห่งใหม่” เชื่อไหลตลอดทั้งปีไม่มีแห้ง อยู่ห่างจากเส้นทางหลักไปบ้านคะนา ต.ตาตุม ขึ้นไปบนเทือกเขาพนมดงรักราว 10 กม.ทางเข้าเป็นถนนลูกรังสลับกับโขดหินตลอดเส้นทาง รอบๆพื้นที่มีป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ มีทางน้ำลำต่างๆก่อนจะข้ามไปยังแหล่งน้ำซับที่น้ำไหลแรงและมีจำนวนมาก โดยชาวบ้านได้นำท่อพลาสติกพีวีซีเชื่อมต่อไปยังทางน้ำเพื่อให้สะดวกแก่ชาวบ้านที่นำถังน้ำ ขวด โอ่งและภาชนะต่างๆ เข้ามารองน้ำไปไว้ใช้และดื่มกินตลอดทั้งวัน ขณะนี้ทางหมู่บ้านไม่หวงห้ามใดๆได้ให้บริการชาวบ้านฟรี เพราะน้ำที่มีปริมาณมากและไหลตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะหน้าฝน หน้าแล้งน้ำก็ไหลออกมาตลอดอย่างไม่ขาดสาย แต่ทั้งนี้ทางคณะกรรมการหมู่บ้านเล็งเห็นว่าแหล่งน้ำนี้น่าจะได้ใช้ประโยชน์มากกว่าที่เป็นอยู่ และคิดว่าแหล่งน้ำซับจากเขาพนมดงรักจะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งของชาวบ้านในพื้นที่และตำบลเทพรักษาได้ หลังจากนี้จะได้รายงานไปยังนายอำเภอสังขะ เพื่อหาแนวทางพัฒนาให้เป็นแหล่งแก้ภัยแล้งและสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่ชอบพิสูจน์ความแปลกพิสดารแบบนี้ต่อไป